Opłaty za plastikowe opakowania. Jakie są zasady w 2024 r.?

Plastikowe opakowania odgrywają kluczową rolę w dzisiejszej gastronomii, umożliwiając wygodne pakowanie i dostarczanie posiłków. Jednakże, rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa oraz coraz bardziej palące problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska odpadami sprawiają, że branża gastronomiczna musi zmierzyć się z wyzwaniami związanymi z nadmiernym użytkowaniem opakowań z tworzyw sztucznych.
Plastikowe opakowania odgrywają kluczową rolę w dzisiejszej gastronomii, umożliwiając wygodne pakowanie i dostarczanie posiłków. Jednakże, rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa oraz coraz bardziej palące problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska odpadami sprawiają, że branża gastronomiczna musi zmierzyć się z wyzwaniami związanymi z nadmiernym użytkowaniem opakowań z tworzyw sztucznych.

Jakie zmiany weszły w życie w 2024 roku

W nowym przepisie dotyczącym opłat za opakowania plastikowe, które zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw, wyznaczono stawki na rok 2024. Zgodnie z tym rozporządzeniem, wprowadzane są dodatkowe opłaty za jednorazowe opakowania na żywność oraz kubki plastikowe, a zmiany te weszły w życie od pierwszego dnia nowego roku. "Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż detaliczną, hurtową lub gastronomiczną, w której oferowane są jednorazowe produkty z tworzyw sztucznych, wymienione w załączniku nr 6 do ustawy, będące opakowaniami lub zawierające napoje lub żywność, zobowiązany jest do pobrania opłaty od końcowego użytkownika nabywającego te produkty lub napoje lub żywność w takich opakowaniach" – brzmi zapis w rozporządzeniu. Minister ds. klimatu i środowiska podjął to rozporządzenie zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy, która wprowadza ograniczenia w korzystaniu z jednorazowych opakowań plastikowych, nakładane przez Unię Europejską. Ustawa ta również mówi o konieczności zaprzestania sprzedaży niektórych produktów wykonanych z tworzyw sztucznych.

Jakie będą opłaty?

Od 1 stycznia 2024 roku właściciele lokali gastronomicznych zobowiązani są do pobierania od swoich klientów tzw. opłaty konsumenckiej za każdą sztukę wydanego jednorazowego opakowania z tworzywa sztucznego. To oznacza, że koszt ponosi konsument, ale obowiązkiem przedsiębiorcy (jako płatnika) jest pobranie opłaty i wpłacenie jej do marszałka województwa w terminie do 15. marca każdego następnego roku. Zgodnie z przepisami wysokość opłaty konsumenckiej wynosi 0,20 zł za sztukę w przypadku kubków na napoje, w tym również pokrywek i wieczek. Natomiast dla opakowań na żywność, została ustalona na poziomie 0,25 zł. Stawki te zostały określone w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z 7 grudnia 2023 r. Przekazana dalej opłata zasili budżet państwa.

Już teraz pomyśl o alternatywie

Już od 1 lipca tego roku gastronomia będzie musiała zapewnić klientom dostępność alternatywnych opakowań, wytworzonych z materiałów innych niż tworzywa sztuczne lub opakowań wielokrotnego użytku.

Aby uniknąć kary od 500 zł do nawet 20 000 zł, stosuj się do wytycznych

- Pobieraj od swoich klientów opłatę konsumencką za każde opakowanie jednorazowe z tworzywa sztucznego.
- Prowadź ewidencję wprowadzonych do obrotu jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych (odrębną dla każdego lokalu, który prowadzisz).
- Przechowuj informacje objęte ewidencją przez co najmniej 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, którego te informacje dotyczą.
- Od 1 lipca zapewnij dostępność opakowań alternatywnych.